Kathang Nakatutulala

Ang Pinagsimulan ng Lahat

Kababangon ko lamang mula sa kamatayan kagabi. Pinagbabato ko ng sangkatutak na katanungan ang aking sarili- “Sino nga ba ako?”, “Ano nga ba ang gusto kong gawin?”, “Bakit ko ba ito ginagawa?”, “Masaya ba ako?”, “Paano ba ako magiging masaya?”, “Ano bang dapat kong gawin?”, blah blah blah. Umiyak ako, humagulhol, nawalan ng pag-asa. Pero tapos na iyon. Okey na ako ulit ngayon.

Pero bago pa man bumalik sa normal ang pintig ng puso at daloy ng dugo ko kagabi, naisipan kong sumulat. Ng ano? Wala akong idea n’ong una. Wala lang. Basta gusto kong sumulat. At iyon nga ang ginawa ko. Hindi ako sumulat dahil gusto kong may mailagay sa blog. Ang kathang naisulat ko ang dahilan kaya ako gumawa ng blog. Kung maipagpapatuloy ko ito ay hindi ko alam. Mukhang masaya kaya sinubukan ko lang. Wala namang mawawala. Yata.