SIng This Song

Somedaydream – Sing This Song

“Close your eyes… girl I’ll take you flying
You know I’m dying to see you now…”

Sing This Song

Artist: Somedaydream
Album: Somedaydream (2011)

Burned out.

Kantang pinakikinggan ko kapag pagod na pagod at nais magchill (Parang ngayon, huhu 😦 ). Nakakarelax ang audio. Nakakakilig rin ang mensahe (kung makakarelate ka, haha). Pampatulog ko rin ‘to most nights. 🙂