UpliftOPM

Andreia – Kultura

“Hindi na tayo susunod sa daloy ng kultura
Nasaan na ang mga posturang makata?

Isigaw mo sa buong mundo
Ikaw ay hindi uurong
Tumindig at imulat ang iyong mga mata
At sa Diyos ang tinig, at wala nang iba

Tumalon sa kabilang dako ng ilog
Tumakbo patungo sa iyong paraiso
At diringgin…”

Astig na lyrics, astig na music, astig na banda. You definitely should see them live. \m/

 

 

 
(more…)